Buddy Group

Updated: 16/01/13

1 Cher Maine: Yeoh Li, Evelyn, Mariko, Nathlyn, Lean Na, Amanda, Wen Fang, Mariko, Nathlyn, Lean Na
2 Jo-Yi: Ruei Mae, Lu Jing, Cher Lyn, Kimberly, Ash Li
3 Wen-Li: Niki, Kathleen, Trudy, Allyna, Mew Ling
4 Phoebe: Meleney, Rachel, Tiffany, Tien-Yi, Jia Xian, Ashley Kaam
5 Yit Mun: Kah Mun, Francine, Yu Jun, Reney, Lu Ping, Xin-Yi, Yu Jun

6 Daryl:  Ruei Josh, Ryan, Jun Xian, Jason Chin, Jeffrey, Jason Ang
7 Gary: Anderson, Chin Wuen, Steven, I-Tzn, Kar Ken, Tang Ming Chuen
8 Greg: Matthew H, Aaron, Tien Lun, Ronnie, Kingston, Yi Zhi
9 Ian: Chun-Xiong, Joshua C, Zhuo Ming, Jared, Ben
10 Ivan: Mark, Nigel, Benji, Wang Yung, Jon Lee, Jeremy
11 Derrick: Ming Zhao, Colin, Daniel, Wei Min, Justin Chong, Johnson
12 Kuang Ern: Iain Tan, Craig, Justin Fan, Kah Meng, Rui Xian, Brian Goh